Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Cơ Cấu Tổ Chức Mitadoor


1. Nguyên tắc hoạt động
Công ty TNHH Cửa Minh Tâm hoạt động theo Điều lệ Công ty đã được Hội đồng thành viên thông qua và tuân thủ các quy định của Pháp luật.
- Cơ quan quyết định cao nhất là Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bổ nhiệm Ban Giám Đốc để lãnh đạo và điều hành Công ty. 
- Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng thành viên về điều hành hoạt động Công ty.
2. Sơ đồ tổ chức

3. Cơ cấu nhân sự


0 nhận xét:

Đăng nhận xét