Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Thị Trường Việt Nam

Hệ thống phân phối của Công ty xác lập theo 06 khu vực địa bàn nội địa với hơn 400 đại lý.
Tại khu vực Miền Đông Nam Bộ, Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ, cứ mỗi tỉnh thành Công ty thành lập một Nhà phân phối lớn, ủy quyền Mitadoor phân phối hàng cho các kênh đại lý còn lại.
 Đối với khu vực Phía Bắc và Tây Nguyên, Công ty áp dụng mô hình Đại lý cấp 1 và Cửa hàng Mitadoor.
Tất cả các Nhà phân phối Mitadoor đều áp dụng đúng các quy chuẩn về chất lượng sản phẩm, kỹ thuật lắp đặt, bảo hành bảo trì theo quy định Công ty.

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét