Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Nhà Máy Bia Tiger Việt Nam

MITADOOR HỢP TÁC CÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DƯƠNG NHẬT
HOÀN THÀNH THÁNG 10/2011, GIÁ TRỊ THI CÔNG GẦN 300 TRIỆU ĐỒNG.

MÃ NAN: CT5222

0 nhận xét:

Đăng nhận xét