Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

GIÁ TRỊ CỐT LÕI KINH DOANH

1. Năng lực – Chuyên môn:
Năng lực cao trong quản lý sản xuất và bán hàng cửa cuốn mitadoor, Chuyên môn sâu trong quản lý tư vấn, thi công, bảo hành, bảo trì .
2. Trách nhiệm:
Trách nhiệm với khách hàng, người lao động trong Công ty, với cộng đồng xã hội đã sử dụng sản phẩm của Mitadoor.3. Tôn trọng:
Tôn trọng khách hàng, đối tác, nhân viên và bản thân.


4. Chính trực, công bằng:
Trong quan hệ đối xử và cạnh tranh trên thị trường.


5. Tuân thủ:
Tuân thủ pháp luật, các quy định Công ty và văn bản ký kết với đối tác và khách hàng.6. Đạo đức:
Giữ vững đạo đức kinh doanh và hành động theo các chuẩn mực đạo đức xã hội

0 nhận xét:

Đăng nhận xét